Privacybeleid Dorpsvereniging Smilde

Ons privacybeleid voor Dorpsvereniging Smilde is voor ons erg belangrijk en wij zullen uw persoonsgegevens waarborgen en niet met derden delen zonder uw toestemming. Dit betekend dat de gegevens veilig bij ons zijn en wij ze altijd netjes zullen gebruiken. Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen zoals bedrijven of instanties.

Persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen we?

Om informatie over onze leden, vrijwilligers en sponsoren zo goed mogelijk vast te kunnen leggen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:


Leden

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Bankrekening nr.


Vrijwilligers

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnr


Sponsoren

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnr
 • Bedrijfsnaam

Deze gegevens zijn bij ons goed beveiligd tegen verlies, toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. De gegevens worden digitaal bewaard op een drive (internet) dat afgeschermd wordt door een wachtwoord. Bovendien zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen, hierbij denkend aan het bestuur, toegang hebben tot uw gegevens.

Wat is het doel?

Deze persoonsgegevens leggen wij vast zodat wij een lijst hebben met potentiële leden, vrijwilligers en sponsoren. Hierdoor kunnen wij sneller contact leggen, informatie verspreiden en hebben wij inzage in onze administratie zodat dit voor een spoedige   verwerking zorgt. De informatie die wij sturen zijn activiteiten die georganiseerd worden, de uitnodiging voor de algemene leden vergadering en overige informatie m.b.t. dorpsvereniging Smilde.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden net zolang bewaard zolang u lid bent of een overeenkomst met ons heeft. Daarna worden de gegevens verwijderd en is het niet langer voor ons beschikbaar.

Verstrekking aan andere partijen

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit gebeurd alleen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. Denk hierbij aan de politie of een incassobureau.


Inzage, wijzigingen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Het maken en plaatsen van foto’s en video’s

Wij maken gedurende de activiteiten foto’s en video’s om reclame te kunnen maken en om te kunnen delen met onze leden. Deze foto’s en video’s worden alleen op onze social media en website kanalen geplaatst. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan ons mededelen en zorgen wij ervoor dat er geen foto’s en/of video’s van u geplaatst worden.

 

Lid worden van dorpsvereniging Smilde?

Dorpsvereniging Smilde is een nieuw opgerichte vereniging voor alle mensen uit Smilde en omstreken. Wij zijn een enthousiaste club dorpelingen die graag een levendiger Smilde willen. Om dit te kunnen realiseren willen wij activiteiten gaan organiseren voor jong en oud denkend aan feesten, amusement en sport- en spelactiviteiten. Om dit waar te kunnen maken hebben wij uw steun nodig en dit kan door lid te worden van onze vereniging. Als lid heb je korting tot de activiteiten of gratis toegang tot een activiteit. Tevens hebben leden altijd voorrang voor niet-leden tot activiteiten. De kosten van een lidmaatschap zijn:

€4,- per jaar voor een alleenstaande

€7,50 per jaar per stel of een gezin (ongeacht hoeveel kinderen u heeft)

 
Klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dit indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier zelf contact mee opnemen.


Contactgegevens

Dorpsvereniging Smilde

t.a.v de Secretaris

info@dorpsverenigingsmilde.nl